JÓZEF SAŁADIAK

1. Dane osobiste:

Kan. Józef Saładiak, 36 lat, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

17 września 1939 r. po złożeniu broni k. Tarnopola.

3. Nazwa obozu:

Ingulec [Inhulec], kopalnia rudy.

4. Opis obozu:

Budynek murowany, warunki mieszkaniowe znośne.

5. Skład jeńców:

Sami wojskowi.

6. Życie w obozie:

Dzień pracy: osiem godzin [dziennie] w kopalni, warunki pracy bardzo ciężkie, normy bardzo wysokie, wynagrodzenie prawie żadne, wyżywienie marne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wrogi. Mityngi dwa razy na tydzień. O Polsce mówili, że już nigdy jej nie będzie, z władz polskich się naśmiewali.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarz bolszewik, szpital był. W czasie mego pobytu jeden [więzień] zginął tragicznie (zabiła go kolejka podziemna), Skiba z Lubaczowa. Pomoc była, szpitale były.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Listy otrzymywałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Sierpień 1941 r. Przyjechał płk Wiśniowski i zabrał nas do wojska.