ALEKSANDER SANIEWSKI

1. Dane osobiste:

Kan. Aleksander Saniewski, 34 lata, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

26 marca 1941 r.

3. Nazwa obozu:

Tomskaja obłast.

4. Opis obozu:

Zamieszkały przez Rosjan. Warunki obejścia bardzo złe.

5. Skład jeńców, więźniów:

Trzy tysiące.

6. Życie w obozie:

Pod psem. Dzień pracy: dziesięć godzin [dziennie]. Odjęcie własnych rzeczy: portfel, pieniądze i pieniądze polskie – zaraz mi na oczach 200 zł zniszczono i obrączkę złotą mi odebrano, a ruble również mi odjęto i zabrano na zwrot [po] odbyciu kary.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków bardzo zły.

8. Pomoc lekarska:

Bardzo kiepska.

9. Łączność z krajem:

Kiepska. Co [przysłano nam] do życia, to zabrali.

10. Kiedy został zwolniony i jak dostał się do armii?

Zwolniony zostałem w październiku [1941 r.]. Do armii wstąpiłem w Tocku [Tockoje] w marcu 1942 r.