MENDEL SANKOWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Mendel Sankowicz

2. Data i okoliczności aresztowania:

Zostałem aresztowany 26 czerwca 1940 r. za nieposiadanie sowieckiego paszportu.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Gorkowskaja obłast, Sucho-Bezwodnaja [Suchobezwodnoje].

4. Opis obozu, więzienia:

Mieszkaliśmy w namiotach, w złych warunkach higienicznych.

5. Skład więźniów:

Najwięcej obywateli sowieckich, wzajemny stosunek bardzo zły.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pracowaliśmy po 12 godzin. Złe warunki pracy, bez żadnego wynagrodzenia. 500 g czarnego chleba, dwa razy dziennie rzadka zupa. Ubranie bardzo złe, życie koleżeńskie z Rosjanami złe, kultury żadnej.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków bardzo zły. Żyliśmy, wcale nic nie wiedząc o Polsce.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarze byli, szpitale też. Śmiertelność wielka. Pamiętam trzy nazwiska: Mandel (Śląsk), Waiss, Aron Hard i wielu innych.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Żadnej łączności.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem 28 grudnia 1941 r., od razu wstąpiłem do wojska.