PIOTR MIERZEJEWSKI

Brańszczyk, 13 września 1968 r.

Do
Okręgowej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskiej
w Warszawie
al. Świerczewskiego 127

W odpowiedzi na pismo z 8 sierpnia br., L.dz. 592/60/OK W-wa, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brańszczyku donosi, że w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie tutejszej gromadzkiej rady [narodowej] zaszły następujące zbrodnie, dokonane przez okupantów.

17 kwietnia 1944 r. w miejscowości Brańszczyk w czasie obławy zostało zatrzymanych ok. 50 osób. Spośród nich gestapowcy (jeden o nazwisku „Cyk”) dokonali egzekucji na trzech obywatelach polskich – w bestialski sposób zostali zamordowani Bolesław Danis, Stanisław Dana, Witold Frankowski. Świadkami egzekucji byli obywatele Władysław Oberkiewicz, Czesław Świercz, Bolesław Dobosz i wielu innych zamieszkałych w Brańszczyku.

W 1943 r. zostało doprowadzonych z obławy 17 Żydów, w tym kobiet i dzieci, którzy zostali rozstrzelani przez żandarmów z Ostrowi Mazowieckiej (brak nazwisk) i pochowani przy budynku gospodarczym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brańszczyku. Świadkami byli Bolesław Dobosz, Jan Spychalski, Władysław Kaflik, Helena Pogorzelska i wielu innych zamieszkałych w Brańszczyku.

W 1943 r. w porze jesiennej w czasie obławy zostało zabranych przez gestapo dwóch braci, obywateli polskich, ze wsi Tuchlin, tutejszej gromadzkiej rady [narodowej] – Stefan i Jan Brejnakowscy. Zostali rozstrzelani za wsią Udrzyn, przy drodze wiodącej do Poręby, w lesie. Świadkami byli obywatele Henryk Kacpura ze wsi Tuchlin, sołtys Franciszek Brzostek, Bolesław Zysk, Franciszek Deptuła i wielu innych zamieszkałych we wsi Tuchlin, tutejszej gromadzkiej rady [narodowej].

Ponadto żandarmeria z Ostrowi Mazowieckiej, jak również z Wyszkowa podczas swych wypadów dokonywała na terenie tutejszej gromadzkiej rady [narodowej] egzekucji na ludności żydowskiej i polskiej, zabijając w sumie 17 osób. Świadkami są mieszkańcy ze wsi Brańszczyk: Stanisław Rojek, sołtys Jan Pilichowski, Czesław Świercz i wielu innych ze wsi Brańszczyk.

Piotr Mierzejewski,
Przewodniczący Gromadzkiej Rady
Narodowej [w Brańszczyku]