WILHELM WIECZOREK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Wilhelm Wieczorek, 26 lat, instalator wodno-parowy, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

26 września 1939 r. za przekroczenie granicy.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Miejscowość Gorkij, Sucha Bezwodnaja [Suchobezwodnoje].

4. Opis obozu, więzienia:

Roboty leśne. Teren podmokły, baraki po 300 osób. Brud, pluskwy, szczury.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, z wszelkich warstw społeczeństwa. Wzajemne stosunki złe.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pobudka [o] godz. 4.00 rano, śniadanie o 5.00, [o] godz. 6.00 wymarsz na robotę. Roboty leśne i kolejowe. Normy wynagrodzenia: 300, 500 lub 900 g [chleba] i trochę wodnistej lury.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków pod psem.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska dla umierających. Szpitale dla kalek. Śmiertelność: na 1,4 tys. osób sto wypadków śmierci miesięcznie.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności z krajem i rodziną nie miałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zostałem zwolniony 26 sierpnia 1941 r. Do armii dostałem się jako ochotnik.