EDWARD SYRING


Kan. Edward Syring, ur. 2 marca 1901 r. [we] wsi Ładyczyn, woj. tarnopolskie, pow. Trembowla, zam. woj. tarnopolskie, pow. Borszczów, gm. Uście Biskupie, kowal-ślusarz, ostatnio pracowałem na roli.


10 lutego 1940 r. zostałem z żoną i dwojgiem dzieci wywieziony do Rosji, [do] Ałtajskiego Kraju, obłasti barnaulskiej. Pracowałem na robotach przymusowych w lasach. Warunki mieszkalne [były] niedobre, mieszkaliśmy w lasach, w barakach, w nędzy i biedzie.

Życie nasze było bardzo marne, tak że żyliśmy ze [sprzedaży] swoich ostatnich rzeczy.

Stosunek władz do Polaków [był] zły, na każdym kroku byliśmy prześladowani. Pomoc lekarska [też] była zła. [Dopiero] jak [ktoś] konał, wierzyli, że był chory. Umierało bardzo dużo [osób].

15 lutego 1942 r. wstąpiłem do armii polskiej w Gorczakowie, do 9 Dywizji 9 Pułku Artylerii Lekkiej.