STANISŁAW STASIUK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Stanisław Stasiuk, 21 lat, robotnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany 25 marca 1940 r. za nielegalne przetrzymywanie broni.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

„Brygidki” – więzienie we Lwowie, Charków, Zaporoże, Mołotowsk nad Morzem Białym i Komi ASRR, Czybia-Krutaja [Czibiu, Krutaja].

4. Opis obozu, więzienia:

Warunki życia były bardzo złe, najgorsze w Komi ASRR, gdzie warunki higieniczne były okropne. Budynki to namioty.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Polaków było ponad 300, a poza tym najrozmaitsze narodowości z całej Rosji. Stosunki wśród Polaków nie najlepsze.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie w łagrze to 10 do 12 godzin pracy, przeważnie przy lesopowale. Ubranie nasze, buciki gumowe [nieczytelne]. Normy wprost nie do wyrobienia. Polacy przeważnie otrzymywali 500 do 700 g mokrego chleba. Życia kulturalnego nie było.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek do Polaków był bardzo zły, inaczej do nas nie mówili jak „bandyty”.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska była taka, że jak [człowiek] chory [leżał] w szpitalu, to naczelniczka sowchozu kazała go wypisywać. Śmiertelność bardzo duża (Stupnicki ze Lwowa, [nieczytelne] z Łodzi, [nieczytelne]).

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Żadnej łączności z krajem nie miałem. Na ok. 20 listów ani jednej odpowiedzi.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony w sierpniu [1941 r.], do wojska przyjechałem w pierwszej połowie września, do Tocka [Tockoje].