HENRYK SIERZPUTOWSKI

1. Dane osobiste:

Kan. Henryk Sierzputowski, 22 lata, bez zawodu,

2. Data i okoliczności aresztowania:

Wywieziony 20 czerwca 1941 r. z Łomży.

3. Nazwa obozu:

Sowchoz, rejon Pospielicha.

4. Opis obozu:

Teren pustynno-stepowy, budynki drewniane, warunki mieszkaniowe złe.

5. Skład narodowości:

Rosjanie, Polacy. Kategorie przestępstw – polityczne. Poziom umysłowy średni. Wzajemne stosunki dobre.

6. Życie w obozie:

Prace rolne. Warunki pracy ciężkie, normy stuprocentowe. Wynagrodzenie złe. Wyżywienie własne, życie koleżeńskie dobre, kulturalne żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wrogi, propaganda komunistyczna. Informacje o Polsce: „Już jej nie zobaczymy”.

8. Pomoc lekarska:

Dobra, dwa szpitale w sowchozie. Śmiertelność mała.

9. Łączność z krajem:

Żadna.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony na podstawie amnestii. Do wojska wyjechałem na własną rękę.