LUDWIK SIKORA

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kan. Ludwik Sikora, ur. w 1912 r., pakownik, wolny.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

14 czerwca 1941 r. w klasztorze ojców Karmelitów w Ostrej Bramie w Wilnie.

3. Nazwa obozu, miejsca robót przymusowych:

Łagry Gara [Gari], 47. łagpunkt.

4. Opis obozu:

Obóz na ogół bardzo brudny, zawszony, spanie na pryczach, budynki drewniane, wilgoć, zagęszczenie duże.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Narodowość więźniów bardzo różnorodna: Polacy, Litwini, Estończycy. Przestępstwa przeważnie polityczne. Stosunki wzajemne nieżyczliwe, zwłaszcza między Polakami a Litwinami.

6. Życie w obozie:

Praca przy wyrębie drzewa w lesie trwała od świtu do zmierzchu – bardzo ciężka. Normy bardzo duże, niemożliwe do wykonania. Wyżywienie bardzo marne, zależne od wyrobionej normy (300–400 g chleba i dwa razy dziennie zupa). Wynagrodzenie gotówkowe żadne. Umundurowanie stare, zniszczone i podarte. Życie koleżeńskie między Polakami dobre, w stosunku do innych narodowości nieprzychylne – złośliwe (dochodziło do bicia).