STANISŁAW SŁONECKI

1. Dane osobiste:

Kan. Stanisław Wojciech Słonecki, 24 lata, orkiestrant, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

19 września 1939 r. przy złożeniu broni w Wąsowiczówce [?], pow. Brzeżany.

3. Nazwa obozu:

Krzywy Róg, następnie 55. łagier.

4. Opis obozu:

Baraki, po 250 ludzi w każdym, żadnej higieny (wszy i pluskwy).

5. Skład jeńców:

Przeważnie Polacy, wojskowi.

6. Życie w obozie:

Dzień roboczy: 12 godzin, normy bardzo wysokie, wynagrodzenie prawie żadne, ubrania nie dostawaliśmy.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wrogi, mityngi raz na tydzień, źle wyrażali się o polityce Polski.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarz Polak, obsługa w szpitalu polska, przez cały czas pobytu umarło 60 osób, [m.in.] sierż. Gorczyński ze Lwowa, plut. Jan Mendocha z Krakowa, Zaremba, Jankiewicz – nauczyciel.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Listy i paczki żywnościowe otrzymywałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

28 sierpnia 1941 r. w Jaźnikach [Wiaźnikach] wstąpiłem do Wojska Polskiego.