WŁADYSŁAW KUHN

Zeznanie w sprawie Paula Loddego, zam. w Bochum, Tonderner Strasse 5, firma Gockel und Niebuhr.

Władysław Kühn, ur. 11 marca 1909 r., zeznaje, że Paul Lodde był członkiem NSDAP. W [szczególny] sposób znęcał się nad robotnikami obcej narodowości przez szykanowanie i wyzysk.

Prowadząc roboty w Polsce, a mianowicie w Warszawie i Lublinie, używał tylko więźniów politycznych i jeńców wojennych. Majstrowie i personel techniczny na polecenie Paula Loddego znęcali się nad więźniami przez bicie kijami i wymuszanie akordowej pracy, co przy złym wyżywieniu w obozach koncentracyjnych pociągało za sobą dużą śmiertelność.

W Schwarzwaldzie, w miejscowości Schömberg, gdzie firma prowadziła roboty, więźniowie obozu koncentracyjnego Majdanek k. Lublina skarżyli się przede mną na firmę, szefa i personel, że okropnie znęcali się nad nimi. Jako więzień polityczny zatrudniony byłem w wyżej wymienionej firmie przy robotach ziemnych w Schömbergu i widziałem okrucieństwa popełniane przez pracowników Loddego na specjalne jego zarządzenia. Lodde przyczynił się do śmierci wielu więźniów politycznych przez swe celowe zarządzenia.

Po zwolnieniu mnie z obozu koncentracyjnego otrzymałem pracę u Loddego. Lodde zapędzał mnie ciągle do pracy. Ponieważ byłem wycieńczony przejściami obozu koncentracyjnego, nie mogłem podołać – Lodde odgrażał mi się ponownym zamknięciem [mnie] w obozie koncentracyjnym i nadmienił, że już nigdy z niego nie wyjdę.

Prawdziwość mego zeznania potwierdzić mogą więźniowie obozu koncentracyjnego Majdanek k. Lublina oraz obozu koncentracyjnego Natzweiler, oddział pracy karnej w Schwarzwaldzie.

Proszę o [doprowadzenie do] aresztowania Paula Loddego oraz ułatwienie [dzięki] pomocy delegata policji angielskiej przeprowadzenia kontroli ewidencji personalnej pracowników firmy Gockel und Niebuhr celem podania nazwisk zbrodniarzy politycznych, którzy w okrutny sposób znęcali się nad więźniami politycznymi i robotnikami.

Władysław Kühn
były więzień polityczny [obozów w]
Oświęcimiu i Natzweiler
Bochum-Riemke, 1 sierpnia 1945 r.