PIOTR KWIATKOWSKI

Dnia 25 czerwca 1946 r. w Ostrowi Mazowieckiej Sąd Grodzki w osobie sędziego W. Subdy, z udziałem protokolanta, w obecności stron, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka – bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Piotr Kwiatkowski
Wiek 34 lata
Imiona rodziców Franciszek i Maria
Miejsce zamieszkania wieś Lubiejewo-Stare [Stare Lubiejewo]
Zajęcie robotnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

Za okupacji, na dłuższy czas przed wyjściem Niemców, przyłapany zostałem na granicy koło Lubiejewa przez straż graniczną. Chodziłem, żeby coś przynieść sobie do życia. Strażnicy oddali mnie w ręce gestapo. Przyjechał „Cyk” [Anton Birkenfeld] z drugim. „Cyk” bił mnie i katował w areszcie miejskim w Ostrowi [Mazowieckiej]. Walił mnie rewolwerem w twarz i katował, wypytując, czy nosiłem broń, ulotki itp. Następnie przewieziono mnie na Pawiak, gdzie przebyłem siedem miesięcy. Stamtąd wywieziono mnie na Majdanek, a [potem] z kolei wieziono dalej do Niemiec, ale wyskoczyłem z pociągu i uciekłem.