STANISŁAW JARY

Dnia 3 listopada 1947 r. T. Benesz, oficer śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej, przesłuchał w charakterze świadka niżej wymienionego, uprzedziwszy go w myśl art. 64 kwpk o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie z art. 140 kk.


Imię i nazwisko Stanisław Jary
Imiona rodziców Jan i Bronisława
Data i miejsce urodzenia 10 września 1900 r. w Czerwinie, pow. ostrołęcki
Miejsce zamieszkania Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 35
Narodowość polska
Wyznanie rzymskokatolickie
Zajęcie robotnik
Wykształcenie jeden oddział szkoły powszechnej
Stan rodzinny żonaty, troje dzieci
Stan majątkowy nie posiada
Stosunek do oskarżonego obcy
Karalność ze słów niekarany

Świadom odpowiedzialności za utajenie prawdy lub złożenie fałszywego zeznania przyrzekam uroczyście, że będę mówić prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome.

Oficer Benesz: Czy świadek przez cały czas okupacji niemieckiej zamieszkiwał w Ostrowi Mazowieckiej?

Świadek: Tak, przez czas okupacji niemieckiej zamieszkiwałem w Ostrowi Mazowieckiej. Pracowałem [w tym okresie] w tartaku.

Oficer Benesz: Czy świadek przypomina sobie masową egzekucję Żydków w Ostrowi Mazowieckiej 13 listopada 1939 r.?

Świadek: Tak, przypominam sobie masową egzekucję Żydków w Ostrowi Mazowieckiej.

Oficer Benesz: Proszę opowiedzieć o zajściu podczas tej egzekucji.

Świadek: Pamiętam, że 13 listopada 1947 r. Niemcy pod pretekstem wzniecenia pożaru w Ostrowi Mazowieckiej zrobili łapankę [i] zgrupowali wszystkich Żydków w ratuszu przy ul. 3 Maja. Później wywozili [ich] z niego pod las i tam ich zabijali przy szosie Warszawa– Ostrów Mazowiecka.

Oficer Benesz: Czy świadek nie przypomina sobie Niemca żandarma nazwiskiem Georg Schelbert, [który brał udział w] tej egzekucji w Ostrowi Mazowieckiej?

Świadek: Widziałem dużo żandarmów, lecz takiego nazwiska [nie znam] ani też tego [żandarma] ze zdjęcia nie widziałem.

Oficer Benesz: Co jeszcze możecie dodać [w tej sprawie]?

Świadek: Nic nie mogę dodać, gdyż wyżej wymienionego Niemca nie znam.

Protokół spisany z mych słów po odczytaniu podpisałem.