WANDA KRZEWSKA

Wanda Krzewska
kl. V
Szkoła nr 2 w Parczewie

Moje wspomnienia z wojny

Wojna

Zagrzmiało gdzieś w dali,
Miasta i wioski wróg pali.
Słychać warkot motoru,
Krzyki starszych i dzieci
– niemiecki samolot leci.

Już huknęło gdzieś w dali,
dom od bomby się pali.
Słychać jęki rannych.
Córka krzyczy raniona,
syn najmłodszy już kona
– płacze matka strapiona.