ALFRED BYSIEWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Plut. Alfred Bysiewicz, rocznik 1895, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wzięty do niewoli 18 września 1939 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obóz dla jeńców w Żyteniu [Żytyniu Wielkim] k. Równego.

4. Opis obozu, więzienia:

Teren obozu, budynki, warunki mieszkaniowe i higieniczne były możliwe.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

W wyżej wymienionym obozie znajdowali się tylko jeńcy polscy. Stosunek wzajemny był dobry.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca polegała na budowie asfaltowej drogi Lwów–Kijów. Za pracę wynagrodzenia nie było. Wyżywienie możliwe. Życie koleżeńskie dobre.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD był bardzo wrogi. Bito i popychano. Codziennie wieczorem prowadzili propagandę komunistyczną.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska była możliwa.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności z krajem i rodziną nie było.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Po zwolnieniu 14 sierpnia [1941 r.] bezpośrednio poszedłem do polskiej armii w Tocku [Tockoje].

Miejsce postoju, 6 marca 1943 r.