MACIEJ BIELENIA

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kpr. Maciej Bielenia, 44 lata, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

9 lutego 1940 r. zabrany z domu.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Więzienia w Wołkowysku i Baranowiczach. Obóz pieczorskie łagry [Siewpieczłag].

4. Opis obozu, więzienia:

[Budynki] drewniane z okrąglaków. Warunki mieszkaniowe bardzo złe, higiena poniżej krytyki.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Pięć procent Polaków, reszta Rosjanie i Uzbecy, przestępcy polityczni. Wzajemne stosunki między Polakami dobre, z Rosjanami i Uzbekami złe.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca trwała 12 do 14 godzin na dobę. Normy wygórowane, nie do wyrobienia. Za niewyrobienie normy otrzymywało się 300 g chleba. Płacy żadnej. Ubrania wcale nie dawano, chodziliśmy boso i obdarci. Życia kulturalnego żadnego.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków wrogi. Badania odbywały się w nocy: każą siadać, następnie wyciągną taboret spod siedzenia, a gdy upadniesz, wpadnie kilku i potratują, i pokopią nogami do kości.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej prawie żadnej. Śmiertelność bardzo wysoka. Na 150 osób prawie każdego dnia umierało pięć.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Żadnej łączności.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

19 września 1941 r. Do armii zgłosiłem się w Kermine.