WIKTOR BIEŁOOKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

St. sierż. Wiktor Biełooki, 43 lata, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany przez milicję w Szczuczynie Nowogródzkim 3 października 1939 r., jako znany im sierżant instruktor przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego z 77 Pułku Piechoty [w] Lidzie przydzielony do komendy Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Szczuczynie Nowogródzkim w 1929 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Od 6 października 1939 r. do 8 stycznia 1940 r. w więzieniu [w] Szczuczynie Nowogródzkim, 20 stycznia 1940 r. wywieziony do łagru (roboczy posiołek Uchta w Komi, ZSRR).

4. Opis obozu, więzienia:

W więzieniu [w] Szczuczynie Nowogródzkim: w celach spory nadmiar ludzi, że wprost dusili się z braku powietrza, spali na ziemi bez żadnego posłania. Z braku łaźni i bielizny zawszenie było okropne, a w łagrach to samo.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Narodowość polska 20 proc., Żydów dziesięć procent, Ukraińców pięć procent, Litwinów dwa procent, Finów trzy procent, a ludzi CCR [СССР] 60 proc.

Polacy i Finowie jako więźniowie podczas okupacji, Rosjanie 40 proc. jako polityczni (podejrzani), 20 proc. złodziei. Polityczni Rosjanie inteligencja, do Polaków dość uprzejmi, od reszty Polacy cierpieli bardzo dużo.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca była bardzo ciężka, 12 godzin na dobę. Latem komary i muszki nie dawały w dzień pracować, a w nocy odpoczywać. Normy bardzo duże. Zimową porą przy tym ubraniu i obuwiu przy mrozach do 50 stopni poniżej zera musieliśmy pracować.

Wynagrodzenie prawie żadne, bo dostałem tylko 20 rubli za pięć miesięcy. Wyżywienie według normy, że o własnych siłach ledwie zaszedł i wrócił z pracy. Koleżeństwo Rosjan do Polaków: tortury i znęcanie się. Rosjanie okradali z ostatniego ubrania, a pomagały im i ułatwiały miejscowe władze rosyjskie.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Po aresztowaniu przez milicjantów zostałem przyprowadzony do NKWD na pierwsze badanie i ogłoszono mi, że jestem organizatorem: Przysposobienia Wojskowego, harcerzy, Obozu Zjednoczenia Narodowego i jestem wielkim wrogiem Sowietów. Od 3 października 1939 do 6 kwietnia 1940 r. byłem 20 razy badany przez śledczych NKWD. Były takie noce, że po sześć razy, i badania były tzw. ciężkie i lekkie.

12 czerwca 1940 r. zawołano mnie do śledczego NKWD i ogłoszono wyrok osiem lat jako politycznie niebezpieczny i za to, że uczyłem żołnierzy jako zawodowy przeciwko Sowietom. Zmusili [mnie] podpisać, czego nie uczyniłem.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Choroby byli w straszny sposób, a pomoc lekarska żadna. W łagrach w mojej obecności z Polaków zmarli: Krydel Jan z pow. Szczuczyn Nowogródzki i Bezkorski [?], osadnik z Różanki Pacowskiej.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

W łagrach dostałem dwie paczki od rodziny z Lidy, które wartownicy sowieccy podzielili ze mną i dostałem jedną trzecią paczki.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Po amnestii w sierpniu 1941 r. zostałem zwolniony z łagrów i z Czybju [Uchty] wyjechałem z transportem do Wojska Polskiego. 6 września 1941 r. zameldowałem się do 16 Pułku Piechoty w Tockoje w Rosji.

Miejsce postoju, 6 marca 1943 r.