STEFAN STRYJEŃSKI

1. Dane osobiste:

Kan. Stefan Stryjeński, 24 lata, [nieczytelne].

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wcielony do Armii Czerwonej 2 maja 1941 r. w miejscowości Słup-Kolonia, pow. Ostrów Mazowiecka, wywieziony do Opocka [Opoczki], kalinińska [leningradzka] obłast.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Służyłem w 24 pułku saperów.

4. Opis obozu, więzienia:

Namioty, łaźnia co 14 dni.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

W pułku było ok. 170 Polaków, Białorusinów i Ukraińców. Wzajemnie odnosili się [do siebie] dobrze. Poziom moralny znośny.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Od godziny 7.00 do 11.00 i od 12.00 do 18.00 – zajęcia. Wyżywienie niewystarczające.

Aresztowany w wojsku 19 czerwca 1941 r. i wywieziony do miasta Kowrów [?], iwanowskiej obłasti, i następnie do Riazania.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Normy wysokie, specjalnie dla Polaków. Zebrania agitacyjne co dziesięć dni. Kary za niewypracowanie normy.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Brak szpitala.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Dobre połączenie pocztowe.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony 1 lutego 1942 r., przed komisją stawałem we Wriewskoje w lutym 1942 r.