ALBERT SIKORSKI

Albert Sikorski
kl. II
Gimnazjum Biskupie w Siedlcach

Jak uczyłem się w czasie okupacji

Po działaniach wojennych 1939 r. Polska dostała się pod okupację niemiecką. Wszyscy musieli podporządkować się Niemcom. Ja otrzymałem wtenczas promocję do klasy drugiej szkoły powszechnej. Niemcy zaczęli bardzo uciskać szkoły. Zabroniono uczyć się języka polskiego, historii, i geografii. Biblioteki likwidowano, a nauczycieli więziono za uczenie zakazanych przedmiotów. Młodzież szkolna skarżyła się na brak książek. Jednak młodsze klasy nie odczuły tego wszystkiego.

Po dwóch latach takiej nauki nie nauczyliśmy się niczego. Młodzież zaczęła przestawać chodzić do szkoły, a uczyła się prywatnie. Ja natomiast uczyłem się prywatnie z kilkoma kolegami. Często żandarmi przerywali nam komplety, robiąc rewizję w celu znalezienia jakichś zakazanych książek. Nie znalazłszy niczego, kazali płacić sobie karę za nieuczęszczanie do szkoły.

W tak ciężkich warunkach przetrwaliśmy aż do wypędzenia Niemców z Polski. Po działaniach wojennych władze otworzyły wyższe szkoły. Wszystka młodzież z szóstych klas runęła do wyższych szkół. Ja na podstawie egzaminów zostałem przyjęty do pierwszej klasy Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach.