TADEUSZ WYSOKIŃSKI

Tadeusz Wysokiński
kl. III
Gimnazjum Biskupie
Siedlce, ul. Kościuszki 6
26 czerwca 1946 r.

Jak uczyłem się podczas okupacji

Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1942 r. zacząłem uczęszczać na tzw. komplety, czyli potajemne nauczanie. Nauka była bardzo mozolna, złożyło się na to kilka czynników: brak środków materialnych, obawa przed okupantami niemieckimi oraz niedokładne nauczanie – co najważniejsze.

Pierwszą klasę zdałem z wynikiem bardzo dobrym. Nauka była mi w tym czasie bardzo łatwą. W klasie drugiej byłem dwa lata, to z powodu winy mego profesora. Obecnie jestem w klasie trzeciej i otrzymam lada dzień promocję do klasy czwartej. Nauka w klasie trzeciej była mi na ogół trudną z powodu własnej winy.

Nauczania podczas okupacji nie możemy w zupełności porównać [z nauczaniem obecnym], choć Polska przeszła tyle klęsk i posiada obecnie dużo zgliszcz. Jednak my, młodzież, powinniśmy dbać o przyszłość i potęgę naszego państwa.