TADEUSZ STRACH

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kan. Tadeusz Strach, ur. 25 sierpnia 1919 r., rolnik.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wzięty do wojska w kwietniu 1941 r.

3. Opis obozu, więzienia:

Nie byłem.

4. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Z NKWD nie miałem styczności.

5. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

W ogóle nie miałem.

6. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

14 stycznia zostałem zwolniony z wojska rosyjskiego i 4 lutego [1942 r.] wstąpiłem do Wojska Polskiego w Gorczakowie.