JÓZEF URBAN

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Józef Urban, 23 lata, stolarz, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

25 kwietnia 1941 r. zmobilizowany do armii rosyjskiej.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

19 czerwca 1941 r. – obóz pracy pod Kirowem, Niżny Tagił.

4. Opis obozu, więzienia:

Ziemlanki, wilgoć i ubóstwo. Brak higieny.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Wszystkie narodowości i różność stanów.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Gdy [ktoś] nie poszedł na robotę, głodował. Podczas pracy [dostawaliśmy] 200 g chleba. Koleżeństwo między Polakami. Życie kulturalne żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wszędzie Polaków moralnie gnębiono, [mówili o nas:] polskije pany.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Brak. Wielka śmiertelność na tyfus i na inne zakaźne choroby.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Kompletnie nie było.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Na mocy amnestii zwolniony 22 lutego 1942 r. Do wojska dostałem się przy pomocy polskiej władzy.