WŁADYSŁAW URBAN

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Władysław Urban, ur. w 1922 r., rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wywieziony z całą rodziną z Polski wiosną 1940 r. Najpierw do północnokazachstańskiej, a potem do kustanajskiej obłasti.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Kustanajska obłast, ordżynikidzewski [ordżonikidzewski] rejon, krasnoarmiejski sielsowiet. Praca przy kolei.

4. Opis obozu, więzienia:

Baraki w polu przy torze kolejowym. Złe warunki mieszkaniowe, kompletny brak warunków higienicznych.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Tylko Polacy, ludzie wszystkich sfer społecznych, [o różnorodnym] poziomie umysłowym. Skazanych wyrokami sądowymi nie było – wszyscy na tzw. wolnym posieleniu.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Ciężka praca fizyczna 12 godzin dziennie, wynagrodzenie 150 do 200 rubli miesięcznie. Z zarobku wyżyć nie można było, trzeba było sprzedawać prywatne rzeczy.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Styczności z władzami NKWD nie mieliśmy. Przełożeni robót naciskali tylko na wydajność pracy.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej żadnej. Jedna sanitariuszka. Wypadków śmierci nie było.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności z krajem nie miałem żadnej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

W marcu 1942 r. wyjechałem do Kustanaj, gdzie zostałem przyjęty do wojska.