JÓZEF URBANOWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Józef Urbanowicz, uczeń ślusarski, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zostałem aresztowany 5 października 1940 r., z domu własnego.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Łagry w Solikamsku na Uralu.

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz ogrodzony drutem kolczastym, a po rogach stali wartownicy. Teren górzysty. Baraki drewniane, nieszczelne i zimne. Warunki mieszkaniowe bardzo ciężkie. Higiena – robactwo.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Skład więźniów w łagrach następujący: Polacy, Białorusini, Ukraińcy i Litwini. Różna kategoria przestępstw. Poziom umysłowy mieszany. Stosunki wzajemne niedobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie w więzieniach i obozach było bardzo słabe. Praca w obozach bardzo ciężka. Warunki marne, bez wynagrodzenia, wyżywienie słabe, bez ubrania i obuwia. Życie koleżeńskie między Polakami było dobre.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD do Polaków był zły. Badali nas tylko w nocy, kiedy człowiek był zaspany, bili Polaków, trzymali w zimnych karcerach.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska była słaba. Szpitale były. Ludzie umierali z wycieńczenia, z głodu i zimna. Będąc w obozie, widziałem, jak zmarli Michałowski i wielu innych, których nazwisk nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności z rodziną nie miałem żadnej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zostałem zwolniony z obozu. Słysząc od ludzi, że formują się wojska polskie w Rosji, wstąpiłem.