FILIP WŁASIUK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Filip Własiuk, 30 lat, rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zaaresztowany 29 maja 1940 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Komi ASRR, Kożwa.

4. Opis obozu, więzienia:

Teren: lasy, pustynia. Mieszkanie w ziemlankach, warunki mieszkaniowe ciężkie, bez żadnej higieny.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Zabrany z więzienia z Włodzimierza 25 sierpnia, narodowość polska.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie w obozie bardzo ciężkie z powodu wyczerpania w podróży. Nie można było wyrobić normy, a jak [człowiek] nie wyrobił normy, to dostał czwarty [?] kocioł. Wynagrodzenie za pracę: przeciętnie 50 rubli. Odzienie było fatalne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Odnoszenie się do mnie było brutalne. Badanie jak zwykle. Propaganda: „Rodziny nie uwidzisz ”.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było, śmiertelność była wielka. Nazwisk zmarłych nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności z krajem nie miałem żadnej. Listy pisałem, lecz żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Poczta przechodziła przez ręce naczelnika.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem 3 września 1941 r. Zebrano nas 380 osób i odesłano do Tocka [Tockoje].