IGNACY WOŁKOWIAK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Ignacy Wołkowiak, 24 lata, rolnik.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wcielony do Armii Czerwonej z miejscowości Mikucie, pow. brasławski, do 45 Pułku Piechoty w Orle.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

45 Pułk Piechoty, Orzeł.

4. Opis obozu, więzienia:

W lesie. Kąpiel rzadko, higiena niska.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Przeważnie Polacy.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Wyżywienie marne – chleb i zupa.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków był wrogi. Zebrania agitacyjne dwa razy na miesiąc.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Śmiertelność dość duża: zmarł śp. Józef Łoś, lat 22, z pow. brasławskiego.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Wiadomości rzadkie.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

20 lutego 1942 r. zwolniony z batalionów pracy w Niżnym Tagile, do Wojska Polskiego wstąpiłem 15 marca 1942 r. w Ługowoj[e].