FRANCISZEK WOŚ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Franciszek Woś, 26 lat, rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

7 maja 1941 r. wzięty z poboru do wojska.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Krasnodarski Kraj, miejscowość Majkop. Wysłany na front pod Smoleńsk. W końcu sierpnia 1941 r. aresztowany i przydzielony do batalionu roboczego (стройбатальон), obłast swierdłowska, Niżna Sałda.

4. Opis obozu, więzienia:

Prace ziemne w górach. Murowany barak. Na sali 250 ludzi. Wszy, brudno. Łaźnia, co miesiąc dezynfekcja.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy ([stanowili] dziesięć procent), Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Niemcy. Odmowa walki. Poziom umysłowy średni; moralny niski. Stosunki z Białorusinami złe, z resztą – dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca 12 godzin dziennie. Warunki pracy ciężkie. Normy nie do wyrobienia. Bez wynagrodzenia. Wyżywienie niewystarczające, brudne i złe. Ubranie złe, bez butów. Życia kulturalnego nie było.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Karano biciem, za niewykonanie normy obcinano porcje żywnościowe, przetrzymywano przy pracy, [były] nadliczbowe godziny, areszt. Propaganda komunistyczna na wielką skalę. Obrażanie rządu i Wojska Polskiego. Informacji o Polsce żadnych.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było. Szpitala nie było. Śmiertelność bardzo duża, ok. 20 [osób] miesięcznie.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności żadnej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

22 lutego 1942 r., koleją do Ługowoj[e].