RYSZARD MYSTKOWSKI

Ryszard Mystkowski
kl. I gimnazjalna

Jak uczyliśmy się podczas okupacji

Do wojny w 1939 r. ukończyłem trzy klasy szkoły powszechnej stopnia pierwszego. Czwartą klasę zacząłem dopiero w listopadzie, gdyż wojna i front nie pozwoliły rozpocząć nauki w oznaczonym terminie. W klasie tej nie była wykładana historia i geografia, bo tych przedmiotów zabronił okupant.

W czasie wielkich mrozów nie chodziliśmy do szkoły, gdyż brakło opału i remontu budynku szkolnego częściowo uszkodzonego w czasie działań wojennych. W maju budynek szkolny został zajęty przez wojska niemieckie. Przez maj i czerwiec uczyliśmy się w stodole. Uczęszczaliśmy do tej szkoły co drugi dzień z powodu braku miejsca. W takich warunkach nauka nie mogła się należycie rozwijać. Szczególnie na tym ucierpiała ortografia, gdyż nie było na czym pisać ćwiczeń.

Piątą i szóstą klasę przerabiałem już normalnie, rodzice bowiem odnowili szkołę i zaopatrzyli ją w opał. Od czasu do czasu wojska zajmowały nam budynek szkolny, pozbawiając nas na pewien czas nauki.

Siódmą klasę szkoły powszechnej skończyłem już za czasów obecnych, nadganiając przedmioty zabronione przez Niemców, tj. historię i geografię. Teraz warunki pozwalają mi uczęszczać do gimnazjum.