MARIA KOBYLIŃSKA

Maria Kobylińska
kl. VIb
16 czerwca 1946 r.

Moje przeżycie z [czasu] wojny

Działo się to w 1943 r. za okupacji niemieckiej. 5 sierpnia wczesnym rankiem do Stępkowa przyjechało kilka samochodów hitlerowców. [Niemcy] obstawili całą wieś. Kilku chodziło po wsi i nakazywało, żeby ludzie schodzili się na plac koło [domu] sołtysa. Ludzie, idąc, drżeli ze strachu.

Gdy już wszyscy się zeszli, wtedy jeden z hitlerowców powiedział do ludzi, żeby nie przetrzymywali Żydów i ruskich niewolników. A także pytano się, czy u nas nie ma partyzantów. I [następnie Niemcy] odjechali. Ludzie rozeszli się do swoich domów. Dzięki Bogu, że się nic złego nie stało.