ANONIM

Chełm, 27 czerwca 1946 r.

Podczas okupacji uczyliśmy się w bardzo ciężkich warunkach. Nauka była na bardzo niskim poziomie. W szkole powszechnej uczyliśmy się tylko trzech przedmiotów, tj. języka polskiego, matematyki i przyrody. Uczyliśmy się w kamienicach, z których usunięto lokatorów, ponieważ budynki szkolne zabierano na szpitale, koszary itp. Dopiero teraz możemy korzystać z nauki w różnych kierunkach i w dobrych warunkach.