W. KRAJEWSKI

Tykocin, 20 grudnia 1968 r.

Władysława Krysiewicz, jej akt zgonu nr 93, Tykocin

Działo się [to] w mieście Tykocinie 15 września 1943 r. o godz. 16.00 po południu. Stawili się Antoni Kobyliński, lat 32, rolnik, w Kobylinie zamieszkały, i Władysław Łupiński, lat 35, kolejarz, w Łapach zamieszkały, i oświadczyli, że 10 września br. o godz. 21.00 wieczorem została zabita w Tykocinie przez żandarmerię Władysława Krysiewicz, gospodyni rolna, we wsi Waniewo zamieszkała, lat 37 mająca, urodzona w Kropiewnicy-Raciborach, córka Adama i Karoliny z Raszkowskich małżonków Idźkowskich, wdowa po Stanisławie Krysiewiczu. Po przekonaniu się o zejściu Władysławy Krysiewicz akt ten [został] stawiającym przeczytany przez nas i przez nich podpisany.

Powyższy odpis aktu zgonu Władysławy Krysiewicz jest zgodny z oryginałem w aktach parafii rzymskokatolickiej w Tykocinie.

ks. W. Krajewski

proboszcz rzymskokatolickiej parafii Tykocin, diecezja łomżyńska