MIECZYSŁAW JASTRZĘBSKI

Dnia 20 sierpnia 1946 r. w Suchedniowie sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Kielcach Ludwik Jankowski przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Mieczysław Jastrzębski
Data urodzenia 14 kwietnia 1910 r.
Imiona rodziców Antoni i Maria z d. Fiołek
Miejsce zamieszkania Suchedniów, pow. kielecki
Zajęcie kierownik tartaku
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany

Bezpośrednim świadkiem pacyfikacji wsi Michniów, gm. Suchedniów, pow. kielecki, 12 i 13 lipca 1943 r. nie byłem. Dane objęte moim pismem do Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce z 10 marca br. opierałem na opowiadaniach mieszkańców Mnichowa, którzy ocaleli z pogromu. Zdjęcia fotograficzne załączone przeze mnie do wyżej wspomnianego pisma zostały wykonane bezpośrednio po egzekucji przez leśniczego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Suchedniów pana Mariana Piłsudskiego, który może udzielić informacji odnośnie [do] stanu rzeczy w Michniowie po przeprowadzonej egzekucji.

Byłoby wskazane, aby Główna Komisja zwróciła się do Zarządu Gminy w Suchedniowie o wymienienie pozostałych przy życiu mieszkańców Michniowa i bezpośrednich obserwatorów pacyfikacji, po czym zwróciła się do sędziego śledczego w Kielcach z wnioskiem o przesłuchanie podanych przez Zarząd Gminy osób.

Zeznałem wszystko. Odczytano.