STEFAN BUTRYK

Kpr. rez. Stefan Butryk, ur. w 1897 r., zamieszkały w Tarnopolu, żonaty.

Aresztowany [zostałem] 1 stycznia 1941 r. przez NKWD za rzucenie się na milicjanta[, który] zabronił zabawy sylwestrowej. Siedziałem w więzieniu w Tarnopolu. Z Tarnopola wywieźli mnie do Kolbiszowa [Kujbyszewa?] do łagru i tam odbyłem karę, którą mnie osądzili, to było na jeden rok. Tam siedziało dużo Polaków, których nazwisk zupełnie zapomniałem.

Co do Polaków, to odnoszenie się było jak najgorsze. Praca była ciężka, a wyżywienie marne, ponieważ nikt nie mógł wyrobić normy, do tego każdy goły i bosy, bo to, co miał, to się wszystko zniszczyło, a drugiego nie dawali. Jednym słowem warunki nie były dobre.

Zostałem zwolniony z łagru 28 września 1941 r., wstąpiłem do wojska 6 lutego 1942 r. w Kermine i na tym się zakończyła moja [nieczytelne].