MICHAŁ BYŁEK

Sap. Michał Byłek, 26 lat, zamieszkały w Stryju, żonaty.

Zostałem aresztowany przez NKWD 21 sierpnia 1940 r. Siedziałem w areszcie w Stryju i w Zwoleniu. Potem wywieźli mnie do łagru Komsomolsk. Podróż trwała od 12 grudnia 1940 r. do 18 lutego 1941 r.

W łagrze pracowałem bardzo ciężko – roboty ziemne. Normy były bardzo wysokie, dziennie dostawałem tylko 25 dag chleba i jedną zupę. Przy największych, 55-stopniowych, mrozach, wyganiali nas do roboty. Ludzie marzli, puchli i umierali. Nazwisk nie pamiętam.

Potem, jak wyszła amnestia dla wszystkich Polaków, zostałem zwolniony 28 sierpnia 1941 r. Do wojska wstąpiłem w Dzialal-albadzie [Dżałał-Abadzie] 28 lutego 1942 r. Zostałem przydzielony do 13 Pułku Piechoty 5 Dywizji Piechoty.

Miejsce postoju, 9 marca 1943 r.