STANISŁAW JAJSZCZAK

Stanisław Jajszczak
kl. V
Seroczyn, gm. Wodynie, pow. Siedlce
17 czerwca 1946 r.

Zdarzenie z czasów okupacji niemieckiej

W kwietniu 1944 r. przyjechały dwa samochody. Jeden stał na szosie od [strony] Wodyń, drugi na szosie od [strony] Seroczyna. Wysiadło z nich wojsko i okrążyło całą wieś. Porozstawiano karabiny maszynowe [skierowane] w stronę lasu. Trochę [żołnierzy] stało na warcie, a reszta rozeszła się po zagrodach. Kazano oddać świnie, owce, konie i krowy, wszystko [odstawić] do sołtysa. Owce i świnie kazano na furmankach zawieźć. A kto mieszkał pod lasem, to mu [niczego] nie wzięto, bo bano się partyzantki polskiej. Potem krowy zagnano do Siedlec. Dziesięć krów wieś wykupiła, a reszta trafiła do rzeźni.