STEFAN BRZOZOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

St. strz. Stefan Brzozowski, 43 lata, murarz, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

22 września 1939 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obóz jeńców w Dubnie.

4. Opis obozu, więzienia:

Mieszkaliśmy w byłej chmielarni przerobionej na obóz. Warunki były okropne: wilgoć, brud, zawszenie i temu podobne.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Około tysiąca Polaków, w tym dziesięć procent Białorusinów. Byli to przeważnie jeńcy wojenni. Stosunki były koleżeńskie.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca od godz. 6.00 rano do 16.00. Ciężka praca przy budowie szosy Dubna–Lwów. Norma roboty ziemnej 8–13 m3. Wyżywienie znośne. Ubranie własne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Badany byłem wielokrotnie, w stosunku do mnie nie stosowano terroru. W obozie za niewykonanie przepisowych norm pracy stosowana była kara karceru, związana z głodowymi normami żywnościowymi. Karmiono nas propagandą komunistyczną, ośmieszając naszą państwową gospodarkę.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska znośna. Zmarło pięć procent [jeńców], nazwisk nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Żadnej łączności nie było.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

3 września 1941 r. Na miejscu obozu organizowały się oddziały polskie, więc wstąpiłem.

Miejsce postoju, 7 marca 1943 r.