TERESA KACZMARCZYK

Teresa Kaczmarczykówna
kl. IVa
Szkoła Powszechna nr 1
Skarżysko-Kamienna

O czym mówią zbiorowe mogiły?

Zbiorowe mogiły mówią o tym, że w nich leżą Polacy, którzy walczyli o Polskę, że ci, którzy leżą w tych mogiłach, ginęli za Ojczyznę. To oni właśnie odebrali ją Niemcom. To oni bronili honoru Polaka w Powstaniu Warszawskim. Niegodziwi Niemcy rozstrzeliwali ich i mordowali. Nacierpieli się oni niemało. Woleli zginąć, oddać życie, aby ich Ojczyzna była wolna. Cierpienie i śmierć męczeńska, łzy matek, żon, sióstr i dzieci wołają z tych mogił ostatnim słowem, jakie przed śmiercią padło z ich ust: „Jeszcze Polska nie zginęła”.