BOGUSŁAWA BARUCHA

Bogusława Barucha
kl. IV

O czym nam mówią zbiorowe mogiły

Zbiorowe mogiły mówią nam, jak nasi bohaterowie – żołnierze – walczyli o wolność Ojczyzny. Świadczą o ich odwadze i dzielności. Szli na wroga odważnie, nie lękali się niczego i oddawali swoje życie w obronie swego kraju. Leżą teraz we wspólnych grobach, nad którymi szumi las lub złote łany zbóż i traw polskich.