EMILIA MIERNIK

Emilia Miernik
kl. VI
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Suchedniowie

O czym mówią zbiorowe mogiły

Jak długa i szeroka nasza ziemia polska ciągną się mogiły żołnierzy, cywilów, a nawet dzieci. Kiedy staniemy nad taką mogiłą, spostrzeżemy, że niejedna osoba tu leży – to grób zbiorowy kilku, kilkudziesięciu, a nawet setek ludzi. Niemcy zabijali Polaków masowo i wrzucali do jednego dołu, by mniej zająć sobie czasu. Mogiły te, uświęcone bohaterskimi szczątkami męczenników, przetrwają wieki. One będą zawsze świadczyły, jak okrutnie postępował z nami okupant. One również mówią o poświęceniu Polaków i ich miłości do Ojczyzny. Pod czarną grudą ziemi leżą szczątki naszych ojców, synów i mężów. Uczą nas ci męczennicy, jak mamy kochać swoją Ojczyznę, jak wspólnie mamy walczyć z wrogiem, by już nigdy na ziemie nasze nie wkroczył. Mogiły te są najcenniejszymi relikwiami narodowymi. Patrząc na nie, przyrzekamy sobie w duszy walczyć z wrogiem do ostatniego tchnienia. Patrząc na wielką wspólną mogiłę, chylimy czoła, by oddać cześć poległym, których łączy wspólna mogiła, bo wszyscy za jedną sprawę ginęli.