TADEUSZ [?]ŃSKI

Tadeusz [?]ński
kl. Va
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Suchedniowie

Chwila najbardziej pamiętna z okupacji niemieckiej

Było to w czerwcu 1943 r. Gromada partyzantów opanowała całą okolicę, robiąc napad na transport amunicji. Obstawili stację dookoła. W krótkim czasie rozległy się strzały karabinów maszynowych, nawet i granatów. Ostrzeliwany pociąg stanął. Dużo Niemców poniosło śmierć. Jednego z żołnierzy zabrali Niemcy do niewoli. Nie mógł on uciec, bo był ciężko postrzelony. Od niego i tak niczego się nie dowiedzieli, bo wkrótce umarł. Kończąc swe życie, zawołał: „Niech żyje Polska!”. Tak zginął w obronie swej Ojczyzny.