D. RYSZKIEWICZ

D. Ryszkiewicz
kl. IVb

Chwila dla mnie najbardziej pamiętna z czasów okupacji

Pamiętną dla mnie chwilą z czasów okupacji jest ucieczka Niemców z Polski. W czasie tej ucieczki Niemcy rwali tory, słupy telegraficzne, mosty, niszczyli budynki na stacjach. Samoloty latały dniami i nocami. Oświetlały drogi, Suchedniów i wioski koło Suchedniowa. Potem zrzucały bomby. Ludzie krzyczeli i uciekali do schronów. Wojsko niemieckie uciekało różnymi drogami: leśnymi, polnymi i szosą. Samoloty sowieckie biły po wojsku niemieckim. To mi się najbardziej podobało i to dobrze pamiętam.