ŁUCJA SZELENGOWICZ

Łucja Szelengowicz
kl. VII
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Suchedniowie

Co mówią zbiorowe mogiły

Cała nasza ziemia ojczysta usiana jest zbiorowymi mogiłami. Polskie zbiorowe mogiły spotykamy i w innych krajach Europy, gdzie Polacy walczyli przy boku innych armii z myślą o Ojczyźnie. Poeci opisują je nawet w swoich wierszach, np. o mogile polskiej we Włoszech piszą tak:

„Czy widzisz ten rząd białych krzyży?

Tam Polak z honorem brał ślub

Im dalej, im dalej, im wyżej,

Tym więcej ich znajdziesz u stóp”

Zbiorowe mogiły rozsiane po wszystkich zakątkach Polski, kryją bohaterskich żołnierzy z 1939 i 1945 r. Przeważnie jednak to groby ofiar zbrodni niemieckich.

Do tych ostatnich zaliczyć możemy wspólną mogiłę w Suchedniowie, w której śpi wiecznym snem 36 Polaków, zamordowanych w okrutny sposób. Byli oni pochowani obok stacji. Po siedmiu [sic!] latach okrutnej niewoli nadeszły dni wyzwolenia. W pierwszej chwili pomyślano o wykopaniu zwłok bohaterów i pochowaniu na cmentarzu. Nie zapomniano przyłączyć do nich zwłok zabitego kolejarza, którego również można zaliczyć do bohaterów. Padł on podczas przewożenia rozkazów.

Gdyby mogiła mówić umiała, opowiedziałaby o trzech młodych chłopcach, którzy wstąpili w szeregi partyzantów. Nie doczekali wolności. Złożyli młode życie Ojczyźnie w ofierze. Dziś nad tą mogiłą wznosi się krzyż. Rozpostartymi ramionami, zda się, woła o pomstę do Boga.

Mogiły nie dadzą nam nigdy zapomnieć o tym, że był naród podły i barbarzyński, który więził i mordował za to, że byliśmy i czuliśmy się Polakami. Nie trzeba czytać kronik [lub] innych zapisków. Wystarczy popatrzeć na mogiłę, ona wszystko nam powie. Opowiada ona o barbarzyńskim znęcaniu się nad bezbronnymi więźniami. Będzie ona mówiła o wytrwałości Polaków [w walce] z wrogiem. Jest i będzie ona świadectwem dokonanej zbrodni. Będzie ona zachętą do utrzymania niepodległości i przykładem męstwa. Za tyle dokonanych zbrodni niemieckich na Polakach nie będziemy mieli dla [Niemców] litości i nie dopuścimy do powtórnego upokorzenia naszego narodu.