BERNARD DĘBCZYŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kpr. Bernard Władysław Dębczyński, ur. 16 kwietnia 1909 r.; piekarnia polowa nr 101.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wzięty do niewoli 19 września 1939 r. we Włodzimierzu Wołyńskim.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Przywieziony do Szepietówki, [stamtąd] do Nowogradu [Nowogrodu Wołyńskiego], następnie zabrano nas do robót (kamieniołomów w Krokupstroj), od 26 października 1939 do 24 maja 1940 r. W tym dniu wywieziono nas na północ od rzeki Uchty, a stamtąd zwolniono i 24 sierpnia 1941 r. wstąpiłem do polskiej armii.

4. Opis obozu, więzienia:

Budynki drewniane, zimne, z pluskwami, brudne, bez okien, brak prycz, część jeńców spała na podłodze bez sienników.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Byli razem oficerowie, podoficerowie i żołnierze amii polskiej.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie i praca. Norma [nieczytelne] metrów kamieni nałupać na łuski, wywieźć i ułożyć przy mrozie 60 stopni. Nie było żadnych świąt ani niedziel.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Obchodzenie się z jeńcami brutalne.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarz był nasz, obywatel polski, lecz lekarstw nie było i dużo kolegów pomarło (z mojej sekcji ok. 30 ludzi).

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Pisałem ok. 31 listów i żadnej odpowiedzi nie miałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

W sierpniu 1941 r. zostałem zwolniony z łagru w Jaźnikach [Wiaźnikach] do Tocka [Tockoje], w tym miesiącu wstąpiłem do polskiej armii.

Co stwierdzam własnoręcznym podpisem.