KAZIMIERZ KARYŚ

Kazimierz Karyś
kl. V

Moje wspomnienia zbrodni niemieckiej

Polska bardzo cierpiała przez Niemców i będzie długo pamiętać ich znęcanie się nad Polakami. Niemcy męczyli nas w różny i okropny sposób. Łapali ludzi, wywozili do Niemiec i obozów. W obozach męczyli bardzo i katowali, nie patrząc na prośbę, wywozili do Niemiec na roboty. Kiedy już zbliżał się front ruski i więzienia były zapakowane ludźmi, wtedy pchali ludzi do wielkich pieców i palili.

Niemcy męczyli nas i znęcali się nad nami, ale mam nadzieję, że kiedy dorosnę, to w podwójnie gorszy sposób zemszczę się i ja na Niemcach.