GENOWEFA KOŁODZIEJ

Genowefa Kołodziejówna
kl. IVa
Niewachlów, 10 listopada 1946 r.

O czym mówią zbiorowe mogiły

Kiedy hordy niemieckie wkroczyły i zalały ziemie polskie, Polacy stali się bezsilni i bezbronni. Nie mieli siły oprzeć się strasznej nawale niemieckiej. Na każdym kroku [Niemcy] mścili się na Polakach. Na każdym kroku z lat ich panowania pełno u nas mogił i krzyży. W mogiłach tych leżą pomordowani Polacy. Często w tych mogiłach leży wielu ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci nawet. Mogiły te świadczą, jak nas Niemcy mordowali, jak znęcali się nad nami, jak strasznie dużo zginęło Polaków. W Niewachlowie pod lasem jest mogiła pięciu zamordowanych Polaków, a pojedynczych mogił pełno wszędzie, na polu, przy drodze, [mogiła] Żyda koła mostu, w lesie.