HELENA BEDNARCZYK

Helena Bednarczyk
kl. VIa
Zwoleń, 25 listopada 1946 r.

O czym mówią zbiorowe mogiły

Wiemy o tym, że w Polsce znajduje się wiele mogił zbiorowych, w których leżą najlepsi synowie naszej Ojczyzny. Groby te świadczą, jakim wrogiem dla nas był Niemiec. Z rąk niemieckich ginęły nie tylko jednostki, ale dziesiątki i setki ludzi. Na swe ofiary brali mężczyzn, matki i małe dzieci. Egzekucje te działy się nie tylko w miastach, ale także i po wioskach. Często bez żadnych przyczyn wróg otaczał całe osiedla i mordował ludzi w okrutny sposób przez wieszanie lub palenie żywcem. Ofiarami ich byli najczęściej Polacy, którzy byli dobrymi patriotami i najlepszymi synami Ojczyzny.

W 1942 r. w wiosce Karolin Niemcy zebrali z okolicy ok. 80 mężczyzn. Tego samego dnia zostali wszyscy zamordowani i pochowani w jednym grobie. Przy tym było wiele osób, które przymusowo patrzyły z bólem serca, jak ich bracia konali w okrutnej męczarni. Jednak Polacy, ginąc, nie tracili ducha, gdyż wiedzieli, że giną za wolność swej Ojczyzny. Dzięki nim dziś mamy wolną Ojczyznę i patrząc na te mogiły, musimy spełnić ich dzieło i Ojczyznę swoją pracą wznieść wysoko, aż do szczytu potęgi.