ALICJA DARAŻ

Alicja Daraż
kl. VIb
27 listopada 1946 r.

Mogiły żołnierskie

Podczas wojny polsko-niemieckiej na ziemiach polskich zginęło bardzo dużo najlepszych synów Ojczyzny. Gdy spojrzymy na jakąś mogiłę żołnierską, od razu wiemy, że w niej leży żołnierz, który zginął w obronie Ojczyzny. Setki tysięcy naszych żołnierzy poległo śmiercią bohaterską. Niejeden z nich zginął w lesie, na polu, w nieznanych miejscach, gdzie towarzyszy im tylko szelest drzew i smutne śpiewy ptaków. Dużo zginęło bez wieści, że nawet rodzina o nich nie wie. Nieraz widzimy człowieka pochylającego się nad mogiłą, który szepcze pacierze za żołnierza bohatera.

Dużo grobów [jest] porozpraszanych po całej Polsce. Groby te proszą nas, żyjących, żebyśmy nie dopuścili do tego, aby Polska znowu utraciła wolność. Wielu Polaków wolało zginąć, niż dostać się w ręce nieprzyjaciół. Polegli żołnierze proszą, byśmy siły nasze i prace poświęcili dla dobra Ojczyzny, dla której oni życie swe oddali. My, dzieci szkolne, jesteśmy wdzięczni im za to, że wywalczyli nam lepszą dolę, toteż gdy spotykamy grób żołnierski, staramy się go przystroić kwiatami.