JANUSZ KWAPISIEWICZ

Janusz Kwapisiewicz
kl. VIa
[Nieczytelne], 29 listopada 1946 r.

O czym mówią zbiorowe mogiły

„Ci, co tu leżą, byli siłą,

byli, walczyli, pracowali,

a choć ich życia płomień zgasł,

w różnych się dziełach dalej pali”

Ostatnia wojna i okupacja niemiecka pozostawiła dużo mogił zbiorowych rozsianych po całej Polsce. Pamiętajmy o ludziach, którzy chętnie, radośnie, ofiarnie, oddali swe życie za Polskę i wolność. Nie ugięli się. Poszli na śmierć z podniesionymi głowami, wierząc, że umierają za sprawę, która jest słuszną i wielką, że umierają za wolność i sprawiedliwość. Polacy ginęli w obozach koncentracyjnych w Oświęcimie, Majdanku i innych.

Mogiły te reprezentują nam ideały: miłość dla tych, którzy polegli za wolność Ojczyzny, braterstwo dla żywych, [nieczytelne] pracę dla kraju i gotowość [do] najwyższych poświęceń.