MARIA PSKIT

Maria Pskit
kl. VIb
27 listopada 1946 r.

Mogiły żołnierskie

Jak Polska długa i szeroka wszędzie można spotkać mogiły naszych bohaterów, którzy walczyli o wolność. Ci nasi polscy bohaterzy zginęli z rąk niemieckich oprawców. Oni poświęcili swoje życie, aby nam, żyjącym, było dobrze. Nasza ziemia zasłana jest grobami bohaterów i nasycona krwią najlepszych synów Ojczyzny. Kości polskich żołnierzy rozsiane są nie tylko w Polsce, ale po wszystkich obcych krajach, bo wszędzie Polacy stawiali opór Niemcom. Ginęli nasi bracia na lądzie, na morzu i w powietrzu, oddając życie za wolność i honor swej Ojczyzny. Często rodziny nie wiedzą o braciach i o ojcach lub o miejscu wiecznego ich spoczynku.

Nad mogiłami naszych bohaterów szumią cmentarne drzewa smutną pieśń żałobną lub brzoza płacząca tuli mogiłę w swych długich warkoczach. Takimi opuszczonymi mogiłami powinny się opiekować dzieci szkolne, stroić je kwiatami i modlić się za tych, którzy śmiercią bohaterską wywalczyli nam wolność.