KAZIMIERA SCHODNIK

Kazimiera Schodnik
kl. V

Wspomnienie zbrodni niemieckich.

Wtedy gdy była wojna, Niemcy znęcali się nad polskim narodem. Gnębili ludzi, jak mogli. Ściągali kontyngenty, a kto nie oddał, karali go więzieniem. Zabierali ostatnie krowy. Ludzie musieli wstawać w nocy, by wcześniej uciec z bydłem, bo gdy się tylko dzień robił, zaraz [Niemcy] rozjeżdżali się po wsiach i zabierali krowy, konie, świnie. Zabierali zboże z pola. Jak na polu brakło, zajeżdżali do stodół i zabierali. Łapali ludzi do okopów. Tak odbywała się zbrodnia niemiecka.